Конкурси и oгласи

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања

 

2023

Конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2023. години (08.06.2023.)
- Образац пријаве
- Изјава

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давања у закуп непокретности - пословних простора у јавној својини општине Бабушница
(02.06.2023.)

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2023. години
(29.05.2023.)
- Пријава за спровођење јавног рада

Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време - Послови озакоњења објеката и контроле техничке документације, звање млађи саветник
 (19.05.2023.)
- Изјава

Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време - Послови вођења јавних инвестиција и послови припреме и спровођења набавки и јавних набавки и праћење реализације уговора, звање саветник (19.05.2023.)
- Изјава

Конкурс о остваривању права на подстицаје за инвестицију набавка квалитетних приплодних грла млечних раса говеда, оваца и коза у 2023. години
(19.04.2023.)

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) за 2023. годину (19.04.2023.)

Конкурс о остваривању права на подстицаје у цињу реализације мера и инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2023. годину (19.04.2023.)

Јавни оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бабушница
(18.04.2023.)

Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница
(23.03.2022.)

Јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023.години (18.03.2023.)
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката 
Записник Стручне комисије за оцену пројеката 
- Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката
- Решење о расписивању јавног позива
- Јавни позив
- Обавештење за учеснике конкурса

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у општини Бабушница у 2023. години
(17.03.2023.)

- Обрасци за пријаву
- Решење о расподели средстава (21.04.2023.)


Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време, Број: 112-11-2/2023-4 (09.03.2023.)
- Изјава

Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бабушница за 2023. годину (25.01.2023.)
 - Образац 2 
 - Образац 1

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2022. годину, за изузетне резултате у области образовања и васпитања у општини Бабушница (12.01.2023.)
АРХИВА