Озакоњење

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА


За све информације у вези озакоњења  објеката можете се обратити у канцеларији број 30, у згради опшптине Бабушница, у временском периоду од 10:00-14:00 часова или на телефон 010 385 112 локал 130.

Закон о озакоњењу објеката
Евиденција о издатим решењима о озакоњењу
Одлука о максималној спратности по зонама
Захтев за покретање поступка озакоњења
Захтев за приврермено прикључење