Општинско правобранилаштво

 Катарина Поповић, општински правобранилац
тел:010 385 112, мејл : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

___________________________________________________________________________________________________

 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

          Обавља послове правне заштите, имовинских права и интереса општине Бабушница; заступник је општине у правним поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима када општина има положај странке или умешача о чијим правима се одлучује у том поступку; на основу посебно датог пуномоћја, заступа у поступку пред судовима и другим надлежним органима и друга правна лица чије је оснивач општина Бабушница и чије се финансирање обезбеђује из буџета општине Бабушница; прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица којезаступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су од значаја за предузимање било које правне радње субјеката које заступа, посебно за спречавање штетних имовинско правних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа; даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правни субјекти, посебно уговора из области имовинско правних односа и привредно правних уговора; даје правне савете и обавља друге послове у вези са заштитом имовинских права и интереса општине, њених органа и других субјеката.
         Општинског правобраниоца поставља Скупштина општине на предлог Одбора за административно-мандатна питања, избор, именовања и награде Скупштине општине, на период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.