Огласна табла

ОГЛАСНА ТАБЛА

Позивно писмо на јавну дискусију поводом укључивања ОЦД у састав Комисије за процену предлога пројеката организација цивилног друштва за 2024. годину (01.07.2024. године)

Правилник о условима и начину остваривања права на мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2024. годину
(07.06.2024.)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кп. бр. 940 КО Горчинце, општина Бабушница (07.06.2024.)
- Урбанистички пројекат

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације соларне електране „Кукла
“ (31.05.2024.)
- Елаборат за рани јавни увид

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације соларне електране „АЦТ солар Д Бабушница“
(24.05.2024.)
- Елаборат за рани јавни увид

Jавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о такси превозу путника на територији општине Бабушница (16.05.2024.)

Обавештење о изради Одлуке о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси тарифе по којој се ауто – такси превоз мора обављати на територији општине Бабушница
(26.04.2024.)

Позив за учешће на јавну дискусијa поводом дефинисања специфичних области које ће бити тема јавног конкурса и верификације дефинисаних приоритета кроз партиципативно доношење одлука, у консултацији са ОЦД, а засновано на приоритетима дефинисаним у важећим локалним стратешким документима
(25.04.2024.)
- Пријавни формулар

Oбавештење о изради нацрта Одлуке о одређивању правца пружања државних путева првог и другог реда који пролазе кроз насеља на територији општине Бабушница
(05.04.2024.)

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за уређење и проширење људског гробља у селу Стол на кп.бр. 1778/1 КО Стол
(22.03.2024. године)
- Урбанистички пројекат за уређење и проширење људског гробља у селу Стол на кп.бр. 1778/1 КО Стол

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за уређење и проширење људског гробља у селу Радошевац на кп.бр. 2371/2 КО Радошевац(22.03.2024. године)
- Урбанистички пројекат за уређење и проширење људског гробља у селу Радошевац на кп.бр. 2371/2 КО Радошевац

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за уређење и проширење људског гробља у селу Горње Крњино на кп.бр.3598, 3599 и 3596 КО Горње Крњино (22.03.2024. године)
- Урбанистички пројекат за уређење и проширење људског гробља у селу Горње Крњино на кп.бр.3598, 3599 и 3596 КО Горње Крњино

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за уређење и проширење људског гробља у селу Љуберађа на кп.бр. 1296 и 1281 КО Љуберађа (22.03.2024. године)
- Урбанистички пројекат за уређење и проширење људског гробља у селу Љуберађа на кп.бр. 1296 и 1281 КО Љуберађа

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за уређење и проширење људског гробља у селу Горчинце на кп.бр. 4560, 4556, 4558, и 4559 КО Горчинце (22.03.2024. године)
- Урбанистичког пројекта за уређење и проширење људског гробља у селу Горчинце на кп.бр. 4560, 4556, 4558, и 4559 КО Горчинце

Jавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о акустичком зонирању и мерама за заштиту од буке на територији општине Бабушница
(08.03.2024. године)

Обавештење о изради нацрта Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране „КУКЛА“
(07.03.2024.)

Обавештење о изради нацрта Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране „АЦТ СОЛАР Д БАБУШНИЦА“ (07.03.2024.)

Инструкција о поступању општинских-градских управа у поступку остваривања права на права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одуства са рада ради неге детета
(14.02.2024)

Записник о инспекцијском надзору инспектора друмског саобраћаја и комуналног инспектора, број 344-8-2/2023-012
 (13.12.2023.године)

Jавни позив за учешће у изради нацрта Oдлуке о управљању јавним паркиралиштима на територији општине Бабушница (02.10.2023.)

Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бабушница
(23.08.2023.)
- Прилог 4 -Контролна листа за управљање животном средином и социјалним питањима
- Прилог 3 - Информација о потребној техничкој документацији
- Прилог 2 - Изјава
- Прилог 1 - Пријава

Јавни позив за награђивање студената са територије општине Бабушница који су 2022. и 2023. завршили основне или мастер студије са просечном оценом преко 9,00 (02.08.2023.)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кп.бр. 2677/1 и 2677/22 КО Велико Боњинце
(05.07.2023.)
- Документација уз Јавну презентацију

Поновљени јавни увид у нацрт Првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница и Извештаја о стратешкој процени утицаја првих измена и допуна просторног плана општине Бабушница на животну средину
(20.06.2023.)
- Материјал за јавни увид можете преузети овде

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације реконструкције и изградње државног пута IIA реда број 223, деоница Звонце-Манастир Поганово, на територији општина Бабушница (26.05.2023.)
- Материјал за рани јавни увид можете преузети овде.

Обавештење о изради Нацрта одлуке о изради трећих измена и допуна плана генералне регулације општине Бабушница
(28.04.2023.)

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у оквиру програма „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2)“ (18.04.2023.)
- Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва (ОЦД) у оквиру програма РеЛоаД (27.07.2023.)
- Остала документација
- Јавни позив

Обавештење за јавност - Израда Нацрта одлуке о слави општине Бабушница (11.04.2023.)

Центар за производу знања и вештина, као део пројекта "Да млади знају како" у оквиру пројекта "Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2" (РеЛОаД2) који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Европска унија (ЕУ), расписује:

 - Јавни позив за избор корисника/ца за похађање обука за развој личних и професионалних вештина младих из Бабушнице, Владичиног Хана, Врњачке Бање, Крушевца, Новог Сада, Суботице и Тополе (03.04.2023.)

 Центар за производнју знања и вештина, у оквиру пројекта "Да млади знају како", финансираном од стране Програма Уједињених нација за развој (УНДП), расписује:
 - Јавни позив за избор корисника/ца за похађање обука за развој дигиталних вештина вештина младих из Бабушнице, Владичиног Хана, Врњачке Бање, Крушевца, Новог Сада, Суботице и Тополе (03.04.2023.)

Решење о престанку пореске обавезе 430-2-26/2023-4 (30.03.2023.)

Решење о преносу претплате у ванбилансно пореско рачуноводство 435-1-37/2023-4
(27.03.2023)

Решење о преносу неплаћене пореске обавезе у ванбилансно пореско рачуноводство 435-1-36/2023-4 435-1-36/2023-4 (27.03.2023.)

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године са Акционим планом за њено спровођење
(21.03.2023.)
Извештај о спроведеној јавној расправи на Нацрт Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године са Акционим планом за њено спровођење (06.04.2023.)
- Програм спровођења јавне расправе о Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године са Акционим планом за њено спровођење  (21.03.2023.)
- Нацрт- Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године
- Нацрт- Акциони план за реализацију Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године

Позивно писмо на јавну дискусију поводом дефинисања специфичних области које ће бити тема јавних позива и верификација дефинисаних приоритетa кроз партиципативно доношење одлука, у консултацији са ОЦД, а засновано на приоритетима дефинисаним у важећим локалним стратешким документима (20.03.2023.)   
- Агенда   
- Пријавни формулар   
- Листа учесника


Јавни увид у нацрт Првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница и извештај о стратешкој процени утицаја Првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница на животну средину
(04.01.2023. године)
Материјал за јавни увид можете да преузмете овде

 
Обавештење о приступању изради стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године са акционим планом за њено спровођење (30.12.2022.)

Обавештење о приступању изради Програма енергетске ефикасности општине Бабушница (22.12.2022.)

Одлука о покретању поступка отуђења покретних ствари (демонтираних врата) из јавне својине општине Бабушница у поступку јавног оглашавања (19.12.2022.)
- Обавештење 

- Обавештење о припреми нацрта Нацрта одлуке о управљању отпадом на територији општине Бабушница (23.11.2022.)

Анкета о изјашњавању корисника о квалитету пружања комуналне услуге од стране вршиоца комуналних делатности (28.10.2022.)
    Анкета траје 7 дана од дана објављивања.
    Анкети можете приступити овде.
     
Решење о поништавању Јавног позива за доделу једнократне новчане помоћи студентима са територије општине Бабушница, број 67-1/2022-4 од 04.02.2022. године (21.10.2022.)
    Обавештење Центра за социјални рад

- Јавни позив за увид у Посебан бирачки списак националне мањине (06.09.2022.)

- Обавештење о процедури, времену, начину и условима за подношење пријава за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана за локације Краљево, Крагујевац, Сремска Митровица и Врање (12.08.2022.)
     Документација

- Обавештење за јавност да је отпочео рад на изради Нацрта Одлуке о измени Одлуке о програму уређивања грађевинског земљишта на територији општине Бабушница за 2022. годину (03.08.2022.)

- Обавештење за јавност да отпочео рад на изради Одлуке о организацији општинске управе општине Бабушница (06.07.2022.)

- Јавни позив за пријаву младих УН волонтера у локалној заједници (од 18 до 30 година)
     Више информација можете видети на линку.

- Јавни конкурс за попуњавање слободног намештеничког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време (29.06.2022.)

- Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе (24.06.2022.)

- Рани јавни увид првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница (21.06.2022)
     Материјал за рани јавни увид можете преузети овде.

- Прелиминарна ранг листа привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Бабушница за 2022. годину (08.06.2022.)

Обавештење и позив српском народу из Федерације БиХ (02.06.2022.)

- Обавештење о припреми Нацрта одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији општине Бабушница (30.05.2022.)

- Обавештење о припреми Нацрта одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга на територији општине Бабушница (30.05.2022.)

- Јавна расправа поводом нацрта Стратегије за унапређење предшколског васпитања општине Бабушница за период од 2021. до 2026. године (18.05.2022.)
  - Стратегија унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Бабушница за период 2021.-2026. године

- Обавештење у циљу унапређења вештине и технике управљања пројектним циклусом које су неопходне за квалитетно осмишљавање пројектних апликација у оквиру јавног позива за предлоге пројеката организација цивилног друштва који је отворен од стране општине Бабушница и УНДП Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2. организована је обука за представнике заинтересованих ОЦД о пројектном циклусу и припреми предлога пројеката која ће се одржати 04. и 05. маја 2022. године у Скупштинској сали општине Бабушница са почетком у 10:00 часова. Тренери обуке биће представници УНДП-а Жељко Плавшић и Ана Чоловић. Позивамо све заинтересоване представнике ОЦД да узму учешће и присуствују обуци. Агенда обуке налази се у прилогу. (27.04.2022.)
   - Менторске онлајн сесије у терминима, 09.05. / 11.05. / 13.05. од (11:30-13:30h)
      - Приступ сесији путем следећег линка: https://undp.zoom.us/j/81451071732

- Обавештење за запослене у општинској управи општине Бабушница о правима запослених по основу Закона о заштити узбуњивача (10.02.2022.)

- Обавештење о дежурним лицима за оверу потписа бирача који подржи кандидата за избор председника Републике, односно изборну листу за избор народних посланика

- Обавештење о изради стратегије о унапређењу предшколског васпитања општине Бабушница за период 2021. -2026. године (13.01.2022.)

- Обавештење о изради нацрта програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бабушница за 2022. годину (05.01.2022.)

- Обавештење о изради нацрта оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Бабушница за 2022. годину (04.01.2022.)

- Обавештење за јавност да је отпочео рад на изради нацрта одлуке о програму уређивања грађевинског земљишта на територији општине бабушница за 2022. годину (13.12.2021.)

- Обавештење за припаднике националних мањина о службеној употреби језика и писма (07.12.2021)

- Решење о образовању жалбене комисије (06.12.2021.)

- Конкурс за избор директора Дома културе Бабушница (13.10.2021.)

- Обавештење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније "Стрелац" (12.10.2021.)

- Обавештење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније "Пресека" (12.10.2021.)

- Коначна ранг листа крајњих корисника/грађана за суфинансирање мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница за 2021. годину (08.10.2021.)

- Решење о постављању привременог заступника у предмету еспропријације, односно административног преноса непокретноси, ради изградње улица Манастирске и Михајла Пупина у Бабушници (28.07.2021.)

- Обавештење о изради Плана енергетске ефикасности општине Бабушница за период 2021-2023 године (05.07.2021.)

Решење о постављењу привременог заступника у предмету експропријације земљишта у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних вода са приступном саобраћајницом и мостом (11.06.2021.)


- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Бабушница (04.06.2021.)

- Јавни позив за учешће у изради нацрта одлуке о управљању пијацама на територији општине Бабушница (01.06.2021)

- Обавештење за јавност да је отпочео рад на изради одлуке о висини накнаде за рад председнику и члановима управног одбора у установама културе на територији општине Бабушница (28.05.2021.)

- Јавни позив за учешће у изради нацрта одлуке о управљању пијацама на територији општине Бабушница (27.05.2021)

- Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 207,14 м2 на платоу "Купалишног комплекса" У Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2021 (21.05.2021.)
- Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак (17.05.2021.)
- Јавни позив за учешће у изради Нацрта одлуке o обављању послова зоохигијене на територији општине Бабушница (27.04.2021.)
- Обавештење о јавној презентацији нацрта Других измена и допуна ПГР-а Бабушница (22.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Клубу риболоваца „Млади Рибар“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Кошаркашком клубу „Бабушница “ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Клубу малог фудбала „Бабушница 2011“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Фудбалском клубу „Лужница“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Тениском клубу „Бабушница“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Карате клубу „Тигар“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Планинарском клубу „Руј 1706“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Шаховском клубу „Лужница“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Стонотениском клубу „Лужница“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Омладинском фудбалском клубу „Бабушница“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Савезу спортова општине Бабушница (06.04.2021.)
- Јавни увид у  нацрт Других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице и Извештај о стратешкој процени утицаја Других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице на животну средину (07.04.2021)
-
Нацрт Других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице (07.04.2021.)
Извештај о стратешкој процени утицаја Других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице на животну средину (07.04.2021.)
- Обавештење - Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање/суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину ( 06.04.2021.)
- Јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (05.04.2021.)

- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (14.11.2019.)
- Нацрт одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (14.11.2019.)
Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта (06.11.2019. године)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о буџету општине Бабушница за 2020. годину (15.10.2019. године)
- Обавештење о припреми нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (22.08.2019.)
Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградња индустријског комплекса - електрана на биомасу (14.06.2019.)
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о изради првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница (27.05.2019)
- Јавни позив за доделу новчане помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница (27.05.2019.)
- Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за локацију к.п. бр. 1082 КО Извор (објављено 09.05.2019. године)
- Урбанистички пројекат за локацију к.п. бр. 1082 КО Извор
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда
(објављено 08.05.2019. године)
- Јавна презентација и јавна расправа поводом Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње индустријског комплекса – електрана на биомасу
(11.04.2019. године)
Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о сахрањивању, гробљима и погребној делатности на територији општине Бабушница
(11.04.2019. године)
- Јавне консултације за План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 39 деоница БАБУШНИЦА-СВОЂЕ 
- План управљања животном средином за Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу Бабушница-Свође српски енглески (23.03.2019. године)
Измена Прелиминарне листе изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (22.03.2019. године)
Решење 465-9/2018-02 (објављено 07.02.2019. године)