Скупштински одбори

Одбори Скупштине су:
1.Одбор за административно-мандатна питања, избор, именовања и награде,
2.Одбор за прописе, управу и представке,
3.Одбор за друштвено- економски развој, привреду и финансије,
4.Одбор за друштвене делатности и социјална питања
5.Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено- комуналне делатности,
6.Одбор за рад месних заједница, верских питања и називе улица и насеља,
7.Одбор за пољопривреду и развој села,
8.Одбор за заштиту и унапређење животне средине,
9.Одбор за борбу против корупције.