Инспекције

ИНСПЕКЦИЈЕ

Годишни план инспекцијског надзора

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2024. годину
Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за друмски саобраћај за 2024. годину
Годишњи план инспекцијског надзора општинског инспектора за заштиту животне средине за 2024. годину
Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину
Годишњи план инспекцијског надзора и пореске контроле Одсека за финансије и локалну пореску администрацију за 2024. годину
Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за друмски саобраћај за 2023. годину
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора општинског инспектора за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину
Годишњи план инспекцијског надзора и пореске контроле Одсека за финансије и локалну пореску администрацију за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора и пореске контроле Одсека за финансије и локалну пореску администрацију за 2022. годину
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора општинског инспектора за заштиту животне средине за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2022. годину
Годишњи план инспекцијског надзора општинског инспектора за заштиту животне средине за 2021. годину
Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2021. годину
Годишњи план инспекцијског надзора и пореске контроле Одсека за финансије и локалну пореску администрацију за 2021. годину
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора и пореске контроле Одсека за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке за 2020. годину

Годишњи план инспекцијског надзора општинског инспектора за заштиту животне средине за 2020. годину
Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2020. годину
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2020. годину

Годишњи план инспекцијског надзора и контроле Одсека за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке за 2019. годину

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2019. годину

Годишњи план инспекцијског надзора општинског инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину
Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2019. годину
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину
Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2018. годину
Годишњи план инспекцијског надзора општинског инспектора за заштиту животне средине за 2018. годину


Годишњи извештај инспекцијског надзора

Годишњи извештај о раду инспекције за друмски саобраћај за 2023. годину
Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2023. годину
Годишњи извештај о раду пореске инспекције за 2023. годину

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције општине Бабушница за 2022. годину

Годишњи извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине за 2022. годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину
Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције општине Бабушница за 2021. годину
Годишњи извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине за 2021. годину

Годишњи извештај о раду пореске инспекције за 2021. годину

Годишњи извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину
Годишњи извештај о раду општинског комуналног инспектора за 2021. годину
Годишњи извештај о раду општинског комуналног инспектора за 2020. годину 
Годишњи извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине за 2020. годину
Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2020. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за ЗЗС за 2019.годину

Годишњи извештај о раду пореске инспекције за 2019. годину
Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину
Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2019. годину
Годишњи извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине за 2018. годину

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције општине Бабушница за 2018. годину
Годишњи извештај o раду грађевинске инспекције општине Бабушница за 2017. годину
Годишњи извештај о раду општинског комуналног инспектора за 2017. годину
Годишњи извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

Контролне листе инспекција

Контролне листе инспекције за друмски саобраћај
Контролне листе Одсека за финансије и локалну пореску администрацију

Контролне листе грађевинске инспекције
Контролне листе комуналне инспекције
Контролне листе инспекције заштите животне средине