Одбор за заштиту и унапређење животне средине

Одбор за заштиту и унапређење животне средине

Одбор за заштиту и унапређење животне средине прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Весна Марковић из Д. Стрижевца,
2. Љиљана Милошевић из Бабушнице,
3. Горан Цолић из Д. Крњина,
4. Бојан Јовановић из В.Боњинце,
5. др Славољуб Костић из Бабушнице.