Одбор за пољопривреду и развој села

Одбор за пољопривреду и развој села

Одбор за пољопривреду и развој села разматра питања из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства и водопривреде, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Петар Јанићијев, председник Одбора,
2. Бојан Костадинов,заменик председника Одбора,
3. Милан Стаменковић, члан,
4. Родољуб Видановић, члан,
5. Бојан Јовановић, члан.