Овлашћено лице за пријем информације и вођење посупка у вези са узбуњивањем

Овлашћено лице за пријем информације и вођење посупка у вези са узбуњивањем је Јела Илић, правник, канцеларија број 21 у згради општине Бабушница.