Екуменска хуманитарна организација је наставила са реализацијом пројекта ”Социјална инклузија и побољшање услова живота Рома и Ромкиња у Србији” и крајем 2013. године успоставила сарадњу са општином Бабушница. Потписана је Гаранција у расподели финансијског учешћа у пројекту, Уговор о додели новчаних средстава и Споразум о сарадњи. Након процене стања у подстандардним насељима у Бабушници, и селекције, одабрано је 25 породица које раде на побољшању услова становања. До краја 2014. године, 25 најугроженије породицесу самостално побољшале услове становања. Екуменска хуманитарна органузација  је обезбедила  финансијска средства у висини од 12,4 милиона динара, док општина Бабушница учествује са 4,5 милиона динара, у реализацији пројекта. Укупна вредност пројекта је 16,9 милиона динара. У оквиру наствка пројекта представници Екуменске хуманитарне организације посетиће сутра ромске породице у селима Камбелевац, Драгинац и Горчинце. 11. марта посетиће ромске породице у селима: Љуберађа, Грнчар и  Завидинце, а 18. марта  Извор, Доњи Стрижевац, Проваљеник, Бела Вода, Доње и Горње Крњино. За крај месеца, односно 23. марта предвиђене су посете ромским породицама у селима Калуђерево и Драгинац, као и у Бабушници. Пројекат се реализује по ауторском моделу рада „Обнова ромских насеља заснована на потребама њихових становника”. Интернационални партнери на пројекту су: Хуманитарна организација швајцарских протестантских цркава, Швајцарска агенција за развој и сарадњу, ШвајцарскаФедерална агенција за миграције, Кнежевина Лихтенштајн, као и многобројне хуманитарне организације из Немачке.

3. март 2015.