Председник општине Бабушница Саша Стаменковић потписао је јуче уговор о почетку радова на реконструкцији и асфалтирању Карађорђеве улице. Извођач радова је Предузеће за путеве из Ниша. Вредност радова је око 20. милиона динара, а у финансурању пројекта Министарство регионалног развоја и локалне управе  учествује са 17,5 милиона динара, док ће општина Бабушница издвојити два милиона динара.

Министарство регионалног развоја и локалне управе, прошле године,   донело је одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку развоја пословних зона и унапређење других инфраструктурних капацитета у циљу привлачења инвестиција. Одлуком министарства општини Бабушница су опредељена средства за финасирање пројеката изградње и санације путне инфраструктуре до индустријске зоне у северозападном делу Бабушнице.

3. март 2015.