Управнио дбор развојног програма Европски ПРОГРЕС одобрио је финансирање 40 пројеката за израду техничке документације укупне вредности 608.984 евра, од чега Европска унија и Влада Швајцарске финансирају 538.230 док 70.754 евра суфининасирају општине. Подржани предлози за израду техничке документације односе се на објекте социлајне, комуналне и економске инфраструктуре и предуслов су за почетак изградње нових или реконструкцију постојећих објеката. Током четвртог састанка, који је одржан у Блацу Управни одбор је такође одобрио критеријуме за подршку локалним самоуправама за развој планова детаљне регулације, за шта је издвојена укупна сума од 280.000 евра. Локалне самоуправе које су укључене у Европски ПРОГРЕС ће имати прилику да поднесу до три пројекта за израду планова детаљне регулације, при чему подржани пројекти могу рачунати на бесповратна средства у износу до 15.000 евра. На састанку је представљен и напредак који је Програм остварио у периоду од 17. септембра до 31. децембра 2014. године: објављена су четири јавна позива за финансирање предлога пројеката, стварени услови за почетак изградње зграде Одељења Економског факултета из Суботице у Бујановцу, одобрено је 20 партнерских пројеката организација цивилног друштва и локалних самоуправа и 16 пројеката за унапређење регистра пореских обвезника, израђена је нова интернет презентација Програма и завршен ликовни конкурс за ученике средњих школа. Састанком је председавала Канцеларија за европске интеграције Владе Србије а  присуствовали су представници министарстава Републике Србије, општина које учествују у реализацији Европског ПРОГРЕСа, представници развојних агенција и пројеката, цивилног друштва, донатори – представници Европске уније и Владе Швајцарске. Испред општине Бабушница састанку Управног одбора развојног програма Европски прогрес присуствовао је председник општине Саша Стаменковић.

3. март 2015.