JAVNE NABAVKE
Zaključeni ugovori2014
Nabavka usluge osiguranja osiguranja svih domaćinstava na teritoriji opštine Babušnica od požara i nekih drugih opasnosti, poplava i bujica i izliva vode iz instalacija (javna nabavka 404-72/2014-1)
- Javni poziv (08.10.2014. godine)
- Konkursna dokumentacija (08.10.2014. godine)Nabavka usluga revizije projektne dokumentacije za zatvaranje nehigijenske deponije na teritoriji opštine Babušnicau cilju realizacije projekta„Čista životna sredina za bolji život“ programa   „Exchange 4“ (javna nabavka 404-58/2014-1. godine)
- Odgovori na pitanja (15.09.2014. godine)
- Javni poziv (11.09.2014. godine)
- Konkursna dokumentacija (11.09.2014.godine)Nabavka usluge osiguranja osiguranja svih domaćinstava na teritoriji opštine Babušnica od požara i nekih drugih opasnosti, poplava i bujica i izliva vode iz instalacija (javna nabavka 404-65/2014-1)
- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke (25.09.2014. godine)
- Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (16.09.2014.godine)
- Javni poziv (10.09.2014. godine)
- Konkursna dokumentacija (10.09.2014. godine)Nabavka usluge revizije lokalnog plana o upravljanju otpadom u cilju realizacije projekta "Čista životna sredina za bolji život" programa "Exchange 4" (javna nabavka 404-59/2014-1)
- Javni poziv (10.09.2014. godine)
- Konkursna dokumentacija (10.09.2014. godine)Nabavka lož ulja evro EL za zagrevanje prostorija zgrade opštine Babušnica (javna nabavka 404-57/2014-4)
- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda (08.09.2014. godine)
- Izmenjena konkursna dokumentacija (08.09.2014. godine)
- Odgovor na pitanje (08.09.2014. godine)
- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda (05.09.2014. godine)
- Izmenjena konkursna dokumentacija (05.09.2014. godine)
- Odgovor na pitanje (04.09.2014. godine)
-Odgovori na pitanja (03.09.2014. godine)
- Javni poziv (01.09.2014. godine)
- Konkursna dokumentacija (01.09.2014. godine)Nabavka usluga organizovanja foruma, seminara i radionica u cilju realizacije projekta "Čista životna sredina za bolji život" program "Exchange 4" (javna nabavka 404-54/2014-1)
- Izmenjena konkursna dokumentacija (26.08.2014. godine)
- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda (26.08.2014. godine)
- Odgovori na pitanja (25.08.2014. godine)
- Javni poziv (18.08.2014. godine)
- Konkursna dokumentacija (18.08.2014. godine)Nabavka dva specijalizovana vozila u cilju realizacije projekta "Čista životna sredina za bolji život" program "Exchange 4" (otvoreni postupak, javna nabavka 404-53/2014-1)
- Javni poziv (15.08.2014. godine)
- Konkursna dokumentacija (15.08.2014. godine)Nabavka kontejnera, kutija za individualni kompost i prese za baliranje otpada u cilju realizacije projekta“Čista životna sredina za bolji život“, programa „Exchange 4” (otvoreni postupak, javna nabavka 404-50-2014-1)
- Izmenjen javni poziv (31.07.2014. godine)
- Izmenjena konkursna dokumentacija (31.07.2014. godine)
- Javni poziv (22.07.2014. godine)
- Konkursna dokumentacija (22.07.2014. godine)-Nabavka usluga revizije projektne dokumentacije za zatvaranje nehigijenske deponije na teritoriji opštine Babušnica u cilju realizacije projekta "Čista životna sredina za bolji život" program "Exchange 4" ( javna nabavka 404-51/2014-1)
- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke (27.08.2014. godine)
- Javni poziv (17.07.2014. godine)
- Konkursna dokumentacija (17.07.2014. godine)
- Projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije postojećeg smetlišta u BabušniciNabavka usluga revizije lokalnog plana upravljanja otpadom  u cilju realizacije projekta "Čista životna sredina za bolji život" program "Exchange 4" ( javna nabavka 404-42/2014-1)
- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke (27.08.2014. godine)
- Javni poziv (16.07.2014. godine)
- Konkursna dokumentacija (16.07.2014. godine)
- Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Babušnica 2010-2020
- Plan integralnog upravljanja komunalnim otpadom za opštinu Dimitrovgrad 2011-2021Nabavka usluga štampanja promotivnog materijala za potrebe projektnog tima u cilju realizacije projekta "Čista životna sredina za bolji život" program "Exchange 4" ( javna nabavka 404-40/2014-1)
- Javni poziv (30.05.2014. godine)
- Konkursna dokumentacija (30.05.2014. godine)Nabavka goriva za potrebe projektnog tima u cilju realizacije projekta „Čista životna sredina za bolji život” programa „Exchange 4“ (javna nabavka 404-36/2014-1)
-Javni poziv (16.05.2014. godine)
-Konkursna dokumentacija (16.05.2014. godine)Nabavka kancelariskog materijala za potrebe opštinske uprave (javna nabavka 404-29/2014-4)
Javni poziv (25.04.2014. godine)
Konkursna dokumentacija (25.04.2014. godine)Nabavka goriva za potrebe službenih vozila organa opštine Babušnica (javna nabavka broj 404-26/2014-1)
Obaveštenje o produžetku roka (11.04.2014.godine)
Izmenjena konkursna dokumentacija (11.04.2014.godine)
Obaveštenje o produžetku roka  (09.04.2014. godine)
Izmenjena konkursna dokumentacija (09.04.2014. godine)
Javni poziv
Konkursna dokumentacijaNabavka goriva za potrebe službenih vozila(javna nabavka broj 404-24/2014-4)
Obaveštenje o produžetku roka (09.04.2014.godine)
Izmenjena konkursna dokumentacija  (09.04.2014. godine)
Obaveštenje o produžetku roka
Izmenjena konkursna dokumentacija
Poziv
Konkursna dokumentacijaNabavka tri autobusa za potrebe prevoza putnika na teritoriji opštine Babušnica (javna nabavka broj 404-13/2014-1)
Izmenjena konkursna dokumentacija (16.04.2014. godine)
Obaveštenje o produžetku roka (16.04.2014. godine)
Odgovori na pitanja (16.04.2014. godine)
Pitanja i odgovori (11.04.2014. godine)
Pitanja i odgovori
Izmenjen poziv
Izmenjena konkursna dokumentacija
Poziv
Konkursna dokumentacija
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka goriva za potrebe službenih vozila.organa opštine Babušnica (broj JNMV 404-10/2014-1 )
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
Poziv
Konkursna dokumentacijaJavna nabavka male vrednosti dobara - nabavka goriva za potrebe službenih vozila organa opštine Babušnica (broj JNMV 404-5/2014-4)
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
Imenjen poziv
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Poziv
Konkursna dokumentacija
2013.
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka putničkog automobila za potrebe organa opštine Babušnica
Poziv
Konkursna dokumentacijaJavna nabavka male vrednosti dobara - nabavka putničkog automobila za potrebe organa opštine Babušnica
Poziv
Konkursna dokumentacijaJavna nabavka male vrednosti usluga- usluga osiguranja svih domaćinstava na teritoriji opštine Babušnica od požara i nekih drugih opasnosti, poplava i bujica i izliva vode iz instalacija.
Poziv
Konkursna dokumentacija