Удружење „Млади сточар“ из Бабушнице обавештава пољопривредна домаћинства да као и прошле године пружа бесплатну услугу попуњавања неопходних образаца за обнову или регистрацију пољопривредних газдинстава. За попуну образаца пољопривредници се могу обратити у просторијама овог удружења у згради бивше Земљорадничке задруге „Будућност“ сваког радног дана у времену од 9.00 до 14.00 часова. За све информације пољопривредници се могу обратити на телефон Удружења „Млади сточар“ 383-175. Пољопривредна газдинства обнову или регистрацију пољопривредних газдинстава треба да обаве до 31. марта како би остварили право на све подстицаје у пољопривреди и руралном развоју у овој години. На основу Закона о пољопривреди и руралном развоју, Министарство пољопривреде донело је  Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства. Нова газдинства, могу се уписати у Регистар на шалтерима Управе за трезор према месту пребивалишта за физичка лица, односно седишта за правна лица и предузетнике пољопривредног газдинства, а обнова регистрације према месту уписа пољопривредног газдинства.

19. фебруар 2015.