Планинарски клуб „Руј 1708“ обавештава све чланове да изврше уплату чланарине за 2015. Годину на рачун клуба. Износ чланарине је 400 динара, а рок за уплату је 1. Март. Сви они који желе да постану чланови овог бабушничког планинарског клуба дужни су да приликом учлањења уплате чланарину у висини од 500 динара. У цену чланарине је урачуната и цена планинарске књижице. Упис нових чланова клуба врши се током целе године.

18. фебруар 2015.