Predstavnici Stalne konferencije gradova i opština Marija Mijatović, Ana Rajković i Vladimir Zafirović i predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Predrag Simić juče izvršili kontrolu projektnih aktivnosti na realizaciji projekta „Čista životna sredina za bolji život u opštini Babušnica“ koji se relizuje u okviru programa Exchange 4. Projktne aktivnosti su ocenjene pozitivno, a na sastanku sa članovima Projektnog tima opštine Babušnica doneta je odluka o raspoređivanju suficita koji se pojavio u toku relizacije projekta. Jedan deo suficita biće namenjen za kupovinu abrol kontejnera, zapremine 30 metara kubnih u cilju smanjenja troškova transporta odvoženja smeća na Regionanalnu sanitarnu deponiju u Pirotu. Drugi deo suficita biće upotrebljen na proširenju opsega kolske vage čime bi se unapredio rad Sanitarne deponije. Jučerašnjem sastanku su pored Jelene Milenović, Milana Iskrenova i Miroljuba Stojanovića, članova Projektnog tima opštine Babušnica prisustvovali i predsednik opštine Babušnica Saša Stamenković, predsednik skupštine Dejan Lazarević, pomoćmik predsednika opštine Rade Minić i Vladan Savić Šef Odseka za privredu, urbanizam, komunalno-stambene, imovinske i inspekcijske poslove.

10. februar 2015.