Представници Сталне конференције градова и општина Марија Мијатовић, Ана Рајковић и Владимир Зафировић и представник Министарства пољопривреде и заштите животне средине Предраг Симић јуче извршили контролу пројектних активности на реализацији пројекта „Чиста животна средина за бољи живот у општини Бабушница“ који се релизује у оквиру програма Еxchange 4. Пројктне активности су оцењене позитивно, а на састанку са члановима Пројектног тима општине Бабушница донета је одлука о распоређивању суфицита који се појавио у току релизације пројекта. Један део суфицита биће намењен за куповину аброл контејнера, запремине 30 метара кубних у циљу смањења трошкова транспорта одвожења смећа на Регионаналну санитарну депонију у Пироту. Други део суфицита биће употребљен на проширењу опсега колске ваге чиме би се унапредио рад Санитарне депоније. Јучерашњем састанку су поред Јелене Миленовић, Милана Искренова и Мирољуба Стојановића, чланова Пројектног тима општине Бабушница присуствовали и председник општине Бабушница Саша Стаменковић, председник скупштине Дејан Лазаревић, помоћмик председника општине Раде Минић и Владан Савић Шеф Одсека за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове.

10. фебруар 2015.