Na osnovu rešenja stečajnog sudije  Privrednog suda u Nišu, stečajni upravnik Fabrike glinenih proizvoda u Babušnici oglasio je  prodaju imovine, ove nekada uspešne fabrike, putem javnog nadmetanja. Predmet prodaje je rashodovana proizvodna oprema za izradu predmeta od opeke i pečene gline, uključujući i inventar koji se nalazi u fabrici. Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 30.000 dinara. Rok za otkup dokumentacije je 18. februar. Zainteresovani za otkup imovine Fabrike glinenih proizvoda u Babušnici dužni su da uplate i depozit u visini od 774.000 dinara. Nakon uplate depozita, a najkasnije do 20. februara, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati povereniku Agencije za privatizaciju popunjen obrazac prijave za učešće na javno nadmetanje, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, kao i potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Početna cena celokupne imovine koja se prodaje je 1.935.000 dinara.

Javno nadmetanje će se održati 25. februara u Agenciji za privatizaciju sa početkom u 11.00 časova.

9. februar 2015.