Порески обвезници који желе да избегну плаћање пореске камате треба да до 17. фебруара текуће године уплате прву рату пореза на имовину за 2015. годину. Иако ће решења о износу пореза на имовину за ову годину стићи касније, порески обвезници би на име прве рате требало да уплате износ у висини четвртине прошлогодишњег пореза по решењу које су добили, кажу у Локалној пореској администрацији општине Бабушница. 

5. фебруар 2015.