Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника општине и Скупштине општине и врши контролу и надзорну функцију над радом општинске управе. Организација начина рада и одлучивања Општинског већа уређује се одлуком, коју доноси Скупштина општине пре избора овог органа, по правилу, на конститутивној седници Скупштине општине, после одржаних избора.

Председник Општинског већа општине Бабушница, Слађана Николић.
Заменик председника Општинског већа општине Бабушница, Горан Димитријевић.
Чланови Општинског већа општине Бабушница:

Саша Ристић
Љубиша Антић
Марија Адамовић
Зоран Спасић
Иван Таков

Секретар Општинског већа општине Бабушница, Јована Радовановић.