Услед обилних падавина које су у петак захвартиле општину Бабушница дошло је до изливања бујичних потока који су изазвали оштећења на локалним и махалским путевима у Драгинцу, махале Царевци и Којшинци, у Калуђереву у место званом Брод, у Горчинцу , локални пут до гробља и у Стрелцу ка махали близу Студене. Поводом насталих штета сутра ће, у 11.00 сати заседати Штаб за ванредне ситуације општине Бабушница који ће донети конкретне мере за санацију оштећених махалских путева. По речима председника општине Бабушница Саше Стаменковића у раним јутарњим часовима представници Дирекције за грађевинско земљиште, путеве, и комунални развој општине Бабушница обићи ће махале у наведеним селима и проценити штету, а извештај ће бити поднет Штабу за ванредне ситуације опшзтине Бабушница.

26. јануар 2015.