Članci

U Srbiji je u toku proces digitalizacije, i biće završen do 17. juna 2015. godine. Za prijemDVB-T2signala, jedinog signala koji će se emtovati u Srbiji od juna 2015. potrebna vam je antena, TV prijemnik koji prima takav signal, a ako imate stariji televizor onda set-top-boks, odnosno dekoder ili tjuner digitalnog signala. S obzirom da najednostavniji set-top boksovi koštaju između 2.500 i 3.000 dinara država za najugroženije kategorije stanovništva obezbeđuje besplatne uređaje za prijem digitalnog signala. Pravo na besplatno dobijanje ovog uređaja preko Centara za socijalni rad imaju korisnici socijalne pomoći, kao i prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, ali samo oni koji aktivno primaju naknadu i nisu u nekoj vrsti prekida. U babušničkom Centru za socijalni rad , u toku prijavljivanje građana koji ispunjavaju uslove za dobijanje besplatnog STB uređaja, a kako kaže direktorka Centra za socijalni rad opštine Babušnica Adrijana Jovanović interesovanje je veliko, i do danas je primljeno preko četristotina zahteva lica koja ispunjavaju kriterijume za dodelu uređaja.Prema njenim rečima do isteka roka za podnošenje zahteva broj prijavljenih lica će sigurno biti još veći. Rok za podnošenje prijava je 31. januar tekuće godine. Po završetku prijavljivanja STBuređaji će biti isporučivani na kućne adrese onih koji će dobiti rešenja za njihovu besplatnu dodelu. Pravo na besplatno dobijanje uređaja za digitalni prijem signala imaju i penzioneri čija visina penzije ne prelazi iznos od 13 hiljada 288 dinara. Penzioneri koji ispunjavaju uslov za besplatno dobijanje uređaja prijave mogu podnositi u ekspozituri Fonda za penzijskog i invalidskog osiguranja u Babušnici.

22. januar 2015.