Štampa

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

dejan lazarevicДејан Лазаревић, сарадник у природним наукама, рођен 16. 01. 1974. године у Бабушници, ожењен, отац двоје деце.

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником општине и општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине.

Надлежност Скупштине општине

Скупштину општине Бабушница чине 23 одборника

 

  

2011 Skupština opštine.
Joomla 1.7 Templates