Грађани који су остварили статус енергетски заштићеног купца у 2014. години потребно је да до 15. јануара поднесу нови захтев. Уз захтев, уколико није дошло до промене, што ће се констатовати узимањем изјаве на записник под кривичном и материјалном одговорношћу пред надлежним органом, није потребно прилагати доказе који су већ раније приложени, осим доказа о укупним месечним примањима домаћинства. Услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца , односно угроженог купца је укупан месечни приход и то : до 13.222 динара за домаћинство са једним чланом, до 19.251 динара за домаћинства са два или три члана, до 25.276 динара за домаћинства са четири и пет чланова и до 31.786 динара за домаћинства са шест и више чланова.

Захтеви за добијање решења о енергетски заштићеном купцу могу се подносити од 1. јануара 2015. године у Општинском услужном центру, сваког радног дана од 7.00 до 14.30 часова.

9. јануар 2015.