Članci

Građani koji su ostvarili status energetski zaštićenog kupca u 2014. godini potrebno je da do 15. januara podnesu novi zahtev. Uz zahtev, ukoliko nije došlo do promene, što će se konstatovati uzimanjem izjave na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću pred nadležnim organom, nije potrebno prilagati dokaze koji su već ranije priloženi, osim dokaza o ukupnim mesečnim primanjima domaćinstva. Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca , odnosno ugroženog kupca je ukupan mesečni prihod i to : do 13.222 dinara za domaćinstvo sa jednim članom, do 19.251 dinara za domaćinstva sa dva ili tri člana, do 25.276 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova i do 31.786 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Zahtevi za dobijanje rešenja o energetski zaštićenom kupcu mogu se podnositi od 1. januara 2015. godine u Opštinskom uslužnom centru, svakog radnog dana od 7.00 do 14.30 časova.

9. januar 2015.