Председник Скупштине општине Бабушница Дејан Лазаревић заказао је за четвртак, 27. новембар XXVIII седницу Скупштине. Седница ће бити одржана у сали 3 зграде општине Бабушница, а почетак је заказан за 15.00 часова.

Пред одборницима локалног парламента наћи ће се Деветомесечни извештај о извршењу буџета општине Бабушница, за период јануар-септембар 2014. године, као и предлози Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине; и утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бабушница. Скупштина ће разматрати и Предлог Одлуке о Општинском правобранилаштву, Предлог Одлуке о процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа, као и Предлог Одлуке о измени одлуке о коришћењу службених возила. На дневном реду Скупштине наћи ће се и Нацрт Решења о образовању интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком деци и ученицима, као и Предлоге Решења о именовању чланова Школских одбора ОШ „Светозар Марковић“ Љуберађа, Гимназије „Вук Караџић“ и Техничке школе из Бабушнице. На дневном реду скупштине наћи ће се и друга питања из надлежности локалног парламента.