Председник општине Бабушница Саша Стаменковић заказао је за сутра седницу Општинског већа општине Бабушница. Седница ће бити одржана у сали 2 општине Бабушница са почетком у 13 часова. На сутрашњој седници Веће ће разматрати Нацрте Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине; и утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бабушница. Веће ће разматрати Нацрт Одлуке о Општинском правобранилаштву, Нацрт Одлуке о процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа, као и Нацрт Одлуке о измени одлуке о коришћењу службених возила. Чланови већа разматраће и Измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница“, и Наративни Извештај УГ „Млади сточар“ за период од 16.06. до 31. 10. 2014. године, као и Предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Скупштине општине Бабушница. На сутрашњој седници веће ће разматрати предлоге решења о одређивању надлежности члановима Општинског Већа, као и друга питања из своје надлежности.