Штампа

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Ради обављања појединих послова из надлежности Општинске управе, ближе месту становања грађана, као организациони облик Општинске управе, образују се месне канцеларије, у саставу Одељења за непривредне делатности и општу управу, у Одсеку за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија.

Месне канцеларије образују се за следећа подручја:
1. Месна канцеларија Љуберађа за насељена места: Љуберађа, Бердуј, Лесковица, Радињинце, Врело, Грнчар, Дол, Брестов Дол и Линово.
2. Месна канцеларија Велико Боњинце за насељена места: Велико Боњинце, Мало Боњинце, Модра Стена, Мезграја, Остатовица и Завидинце.
3. Месна канцеларија Раков Дол за насељена места: Раков Дол, Радосин и Црвена Јабука.
4. Месна канцеларија Стрелац за насељена места: Стрелац, Масуровац, Раљин, Валниш и Студена.
5. Месна канцеларија Звонце за насељена места: Звонце, Берин Извор, Јасенов Дел, Вучи Дел, Ракита, Пресека и Нашушковица.
6. Месна канцеларија Стол за насељена места: Стол, Вава, Кијевац и Дучевац.
7. Месна канцеларија Доњи Стрижевац за насељена места: Доњи Стрижевац, Горњи Стрижевац, Горње Крњино, Доње Крњино, Војници, Радошевац; Братишевац и Ресник.
8. Месна канцеларија Богдановац за насељена места: Богдановац и Штрбовац.
У Месној кнацеларији Љуберађа обављају се послови месне канцеларије Богдановац и Штрбовац.
У Месној канцеларији Стрелац обављају се послови месне кацеларије Раков Дол.

2011 Месне канцеларије.
Joomla 1.7 Templates