Влада Србије, на седници одржаној 14. новембра, донела је одлуку да разреши дужности начелника Пиротског округа, Александра С.Ћирића и донесе решење о постављењу Димитрија Видановића за начелника Пиротског округа. Поред начелника Пиротског округа, разрешени су још начелници Топличког, Моравског и Расинског округа. Ова одлука објављена је 14. новембра у Службеном гласнику број 125. Именовањем на место начелника Округа, Димитрију Видановићу престао је мандат одборника у Скупштини Општине Пирот.