Одлуком Председништва Савеза књижевника у отаџбини и расејању на седници одржаној у Новом Саду протекле суботе, формиран је Огранак СКОР-а Бабушница. За предника Огранка Бабушница изабрана је Вера Цветановић, књижевница из Бабушнице. Формирањем Огранка Бабушница, због недовољног броја чланова, престао је са радом  Огранак Бела Паланка, тако да чланови из Беле Паланке могу узети учешће у раду Огранка Бабушница док се не стекну услови за реактивирање белопаланачког Огранка.  

10.11.2014.