Данас је одржана седница Савета за здравље општине Бабушница којом је председавао председник савета др Славољуб Костић. На седници је усвојен деветомесечни извештај саветника за права пацијената, а извршена је и анализа епидемиолошке ситуације у општини Бабушница са посебним освртом на актуелну ситуацију заразне болести Еболе која је тренутно актуелна у свету. Савет је разматрао и друга питања из своје надлежности.

06.11.2014.