Корисницима дечијег додатка сутра истиче рок за доставу потврде о редовном школовању деце за школску 2014/2015. годину. Сви који још нису доставили потврде о редовном школовању деце, могу то учинити још сутра у времену од 6.30 до 14.30 часова Одсеку за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове Општинске управе општине Бабушница.  

30.10.2014.