Након спроведеног поступка Јавне набавке велике вредности – Извођење радова на изградњи саобраћајница у Бабушници: Друге фазе Изградње улица ПАРТИЗАНСКА и 29. НОВЕМБАР и БАЧКОПЕТРОВАЧКЕ УЛИЦЕ, Комисија за спровођење јавне набавке и избор најповољнијег понуђача Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница од три приспеле понуде, као најповонију је изабрала заједничку понуду Предузећа за путеве „Ниш“ АД у стечају и Предузећа „Атина плус“ ДОО из Ниша. Као критеријум за избор била је најнижа понуђена цена од 8.275.269,44 динара са ПДВ-ом. Након истека рока за жалбе уследиће потписивање уговора, а радови би требало да почну у другој половини  месеца августа текуће године. У току је поступак избора најповољнијег понуђача по Јавној набавци велике вредности – Радови на уређењу цетра Бабушнице-фаза А-ужи центар Бабушнице. Комисији за спровођење ове јавне набавке пристигло је седам понуда, а након отварања понуда уследиће избор најповољнијег извођача.