Председник општине Бабушница Саша Стаменковић заказао је за сутра седницу Општинског већа општине Бабушница. Седница ће се одржати у сали 2 зграде општине Бабушница, а почетак је заказан за 8 часова.

На сутрашњој седници чланови Већа разматраће ребаланс Буџета општине Бабушница за текућу годину, као и Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Бабушница. Веће ће размтартати и Ценовник услуга у комуналним услугама  ЈКП „Комуналц“, и Предлог Решења о образовању Комисије за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, као и друга питања из своје надлежности.