Последњи рок за подношење захтева за легализацију бесправно изграђених објеката је среда, 29. јануар, док се захтеви за упис у катастар подносе до 16. марта 2014. године.
На основу Закона о легализацији који је ступио на снагу 1. новембра прошле године поступак легализације покреће се по захтеву власника бесправно изграђеног објекта у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Законом о легализацији предвиђена је легализација, односно накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за објекте односно делове објеката изграђених без грађевинске дозволе то јест одобрења за изградњу, реконструисане или дограђене објекте без грађевинске дозволе, или се користе без употребне дозволе и за објекте изграђене до дана ступања на снагу Закона о легализацији.
Власници бесправно изграђених објеката који су пријаве поднели по раније важећем закону немају обавезу накнадног подношења пријаве.
Захтеви за легализацију објеката уз пратећу документацију подносе се у Услужном центру општинске управе општине Бабушница, а додатна обавештења у вези легализације као и статуса већ поднетих захтева за легализацију могу се добити у Општинској управи општине Бабушница, канцеларија број 30.