Рок за плаћање прве рате пореза на имовину за 2014. годину истиче 15. фебруара. Али, како је 15. фебруар субота, а понедељак, 17. фебруар нерадни дан због државног празника, испада да је рок за плаћање прве рате 14. фебруар 2014. године, кажу у Локалној пореској администрацији, и подсећају пореске обвезнике да на време изврше уплату прве рате својих пореских обавеза, како би избегли зарачунавање пореске камате.

С обзиром да пореска решења за ову годину још нису достављена, власници имовине треба да уплате на име прве рате износ у висини четвртине прошлогодишњег пореза.