www.babusnica.rs

Писмо председника општине- припрема буџета за 2019. годину

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ

            Завршава се још једна фискална година када се своде рачуни, анализира шта је у овој години реализовано и које планове и програме треба одредити као приоритетне за реализацију у наредној 2019. години.

            По буџетском календару, увелико смо отпочели са активностима на изради новог буџета општине Бабушница. Поступак припреме за израду и доношење Одлуке о буџету одвија се у складу Фискалном стратегијом и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти Владе Републике Србије, у којима су садржане основне економске претпоставке и смернице за израду буџета...

            Текст целокупног писма можете преузеети овде.

01.08.2018. године