www.babusnica.rs

Јавна набавка мале вредности - Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију и санацију магистралног водовода Љуберађа-Велико Боњинце (III фаза)

 

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

 

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

 

број 404-34/2018-1

 

Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију и санацију магистралног водовода Љуберађа-Велико Боњинце (III фаза)

Јавни позив и конкурсну документацију можете преузети овде.

21. мај 2018. године