На основу члана 44. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 60.Статута општине Бабушница(„ Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/08, 13/12 и 13/13),и Правилника о финансирању у области спорта општине Бабушница

ОПШТИНА БАБУШНИЦА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање или суфинансирање програма из области спортана територији општине Бабушница у 2018. години

Текст конкурса и конкурсну документацију можете преузети овде.
24. јануар 2018. године