ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

2019

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Председник
Четврта измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа
- измена због техничке грешке 3
План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа - измена због техничке грешке 2
Друга измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа
- измена због техничке грешке 1
Прва измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа
План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Скупштина општине за 2019. годину
Одлука о усвајању Плана јавних набавки наручиоца општина Бабушница - Општинска управа за 2019. годину
План јавних набавки 2019. годину -Туристичка организација општине Бабушница

2018

- Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину - Председник општине Бабушница
- Друга измена Плана јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Бабушница
- Прва измена Плана јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Бабушница

- План јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Бабушница

- План јавних набавки за 2018. годину - Општинска управа општине Бабушница


2017

- Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину - Председник општине Бабушница
- Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа општине Бабушница
- Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа општине Бабушница
- План јавних набавки за 2017. годину - Председник општине Бабушница
- План јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа општине Бабушница