ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА


За све информације у вези озакоњења  објеката можете се обратити у канцеларији број 30, у згради опшптине Бабушница, у временском периоду од 10:00-14:00 часова или на телефон 010 385 112 локал 130.

Закон о озакоњењу објеката
Евиденција о издатим решењима о озакоњењу
Образац обавештења грађевинској инспекцији
Програм пописа Бабушница
Одлука о максималној спратности по зонама

 

Списак решења која нису уручена у процесу озакоњења (ради лакше претраге решења можете користи опцију find у еxcel-у)
- 2018. година
- 2017. година