Гимназија „Вук Караџић“ у Бабушници  у школској 2015/2016. години уписује једно одељење са тридесет ученика. У Техничкој школи, као и ранијих година, у четворогодишњем смеру Машински техничар моторних возила биће места за тридесет ученика, док ће у трогодишњим смеровима Аутомеханичар и бравар бити места за по петнаест ученика. У циљу стимулисања да свршени основци са територије општине Бабушница уписују бабушничке средње школе, Општинско веће општине Бабушница донело је одлуку да се ученицима са територије општине Бабушница који по први пут уписују први разред Гимназије и Техничке школе у Бабушници као новчана помоћ месечно издваја по 3.000 динара за период од 10 месеци у школској 2015/2016. години.

Такођеученицима Гимназије и Техничке школе из удаљених села наше општине определи ће се новчана средства за смештају Дому ученика у Бабушници у износу од 1.248.00 динара месечно.

22.06.2015.