Председник општине Бабушница Саша Стаменковић донео је решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања. Комисија ће радити  у саставу: Љубомир Филипов, дипломирани журналиста, из Бабушнице, Драгана Сотировски из Ниша, предложена од стране РТС-а и Марио Радојковић из Ниша, који је предложен од стране Савета Удружења радио станица „РАБ Србија“. Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бабушница у 2015. години, изврши стручну оцену приспелих пројеката и сачини образложени предлог о додели средстава из буџета општине Бабушница за 2015. годину за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бабушница. Коначну одлуку о коришћењу средстава по конкурсу доноси председник општине Бабушница, након разматрања утврђеног предлога Комисије.

14. 5. 2015. година