Opština Babušnica raspisuje KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Babušnica

Sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu od 3.300.000,00 dinara obezbeđena su u budžetu opštine Babušnica. Udruženja građana mogu da konkurišu za projekat maksimalne vrednosti do 500.000,00 din.

Prioritet opštine Babušnica za 2015 su unapređenje sistema socijalne zaštite,kroz projektne aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje, razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta, zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva i stvaranje uslova za kvaliteno provođenje slobodnog vremena i upražnjavanje zdravih stilova života.

Poseban značaj daće seuslugama koje predstavljaju primer efikasnog korišćenja lokalnih resursa. Grupe aktivnosti koje će biti podržane na Konkursu za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za finansiranje projekatau cilju unapređenja sistema socijalne zaštiteu 2015. godini su:

  1. Razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i poboljšanje njihovog kvaliteta

- Dnevne usluge u zajednici

- Usluge podrške za samostalan život

- Savetodavno-terapijske i socijalno edukativne usluge i druge usluge u zajednici

  1. Zaštitaprava najugroženijih kategorija stanovništva
  2. Unapređenje zdravlja mladih i opredeljenje za zdrave stilove života i poboljšanje kvaliteta života mladih iz socijalno ugroženih kategorija

Realizacija projekta ne može biti kraća od 3 meseca, ni duža od 6 meseci. Sve projektne aktivnosti se moraju realizovati na teritoriji opštine Babušnica.

Prijavni formati koji čine Osnovnu dokumentaciju su dostupni na internet adresi opštine Babušnica.

Osnovna dokumentacija

-          obrazac za pisanje predloga programa,

-          obrazac finansijskog budžeta,

-          obrazacnarativnog budžeta,

-          kopija Potvrde o registraciji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za prethodnu finansijsku godinu ukoliko je ista dostavljena od strane Agencije za privredne registre, odnosno bilans prihoda i rashoda i bilans stanja za prethodnu finansijsku godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre ukoliko je obrada dokumentacije od strane Agencije za privredne registre u toku,

-          overena kopija obrasca PDN,

-          statut udruženja i saveza,

-          reference koordinatora i stručnih saradnika.

Prijave na Konkurs dostaviti:

-   isključivo poštom - adresa: Opština Babušnica, ul.Ratka Pavlovića br 1,sa naznakom „Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana iz oblasti socijalne zaštite“.

-    Kompletna konkursna dokumentacija (orginal i kopija) zajedno sa CD-om predloga projekta dostavlja se u zatvorenoj koverti. Konkursna dokumentacija se predaje u pisarnici opštinske uprave opštine Babušnica.

Krajnji rok za dostavu prijava je 22.05.2015. godine.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici  Opštine Babušnica, najkasnije 20dana od datuma zaključenja konkursa

Dodatne informacije se mogu dobiti u Opštini Babušnica (Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite) svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 časova na tel. 010/385 112 ili na mail: oOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Dokumentaciju konkursa možete naći na www.babusnica.rs- Konkursi- K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Babušnica u 2015. godini. 

Predsednik komisije:

Goran Dimitrijević 064//8688384 

Članovi: 

Rade Minić 064/8866773 

Danijela Pejčić 060/3831911

                                                         24. april 2015.