Рок за подношење захтева за стипендирање ученика и студената је 30. април. Захтеви се подносе у Општинском услужном центру а уз захтев од документације се прилаже: потврда школе, односно факултета да су редовни ученици, односно да студенти похађају трећу, четврту, пету и шесту годину студија, као и уверење о пребивалишту.

Студенти су дужни да приложе и фотокопирану прву страну индекса и потпишу изјаву да нису у радном односу. Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 25. марта усвојило закључак о стипендирању ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Бабушница. Средњошколци који од места боравка путују у школе у Бабушници на име превоза добијаће новчану помоћ у износу од 1.000 динара месечно, средњошколци који путују у школе на нивоу Пиротског округа добијаће висину накнаде у износу од 1.300 динара месечно, док ће ученици који путују у школе ван територије округа добијати накнаду од 1.600 динара месечно, и то за период од девет месеци. Право на новчану накнаду имају и ученици који похађају основну музичку, балетску или другу врсту школе за ученике са изузетним способностима и талентима. Стипендије за ученике који испуњавају услове исплаћиваће се за девет месеци у текућој години. Сви ученици који уписују први разред средње школе у 2015. години остварују право на стипендију за период од 1. септембра до 31. Децембра. Ученици завршних разреда средње школе имају право на стипендију за период од 1. јануара до 31. маја. Студенти ће и ове године добијати новчану помоћ у износу од 6.000 динара месечно, за период од десет месеци, по истим критеријумима који су важили и прошле године. Такође је на седници  усвојен и закључак о стипендирању ученика који први пут уписују први разред гимназије и техничке школе, као и корисника Дома ученика у Бабушници. Закључком је предвиђено стипендирање свих ученика који упишу гимназију или техничку школу у износу од 3.000 динара на месечном нивоу. Свим ученицима гимназије и техничке школе који користе Дом ученика исплаћиваће се новчана средства у износу од 1.248 динара на месечном нивоу. Стипендије ће се исплаћивати месечно. за десет месеци, почев од септембра текуће године.

                               2. април 2015.