Чланци

Штампа

Општинско веће општине Бабушница  усвојило је на прошлој седници  правилник о критеријумима за остваривање на новчану помоћ за вантелесну оплодњу брачних парова који живе на територији општине Бабушница. Правилником су прецизирани критеријуми за остваривање права на новчану помоћ за  вантелесну оплодњу по којима брачни пар мора да има држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији општине Бабушница најмање годину дана пре подношењеа захтева. Брачни пар који се пријави за добијање новчане помоћи за вантелесну оплодњу мора да испуњава критеријуме које су прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију. Један од услова за добијање новчане помоћи је и да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 година живота. Право на новчану помоћ за вантелесну оплодњу се може остварити највише за два покушаја у току године, а висина новчане помоћи износи 100 посто од прописане цене за покриће трошкова вантелесне оплодње. Захтев за доделу новчане помоћи се подноси општинском већу уз обавезну документацију и захтев мора бити потписан од стране оба партнера. О праву на новчану помоћ одлучује општинско веће општине Бабушница, на основу мишљења радне групе за утврђивање испуњености услова за новчану помоћ за вантелесну оплодњу у року од 30 дана,  од дана пријема захтева. Радну групу именоваће Општинско веће општине Бабушница на наредној седници.

                    1. април 2015.

2011 www.babusnica.rs.
Joomla 1.7 Templates