Рок за упис и обнову пољоприврдних газдинстава истиче сутра. Регистрација и обнова регистрације пољопривредних газдинстава је предуслов да би се остварила права на субвенције. Већ од првог маја могу се подносити захтеви за рефундацију горива и ђубрива, са рачунима који се сакупљају од почетка године. Сви пољопривредни произвођачи који нису извршили регистрацију или обнову регистрације моћи ће то ураде још сутра до 13.00 часова у Управи за трезор у Бабушници.Оно што је још важно напоменути је и то да радници Управе за трезор нису у обавези да прегледају документацију коју пољопривредници предају. Својим потписом, пољопривредни произвођачи гарантујету за истинитост података. Приликом уписа у регистар пољопривредних газдинстава, пољопривредник се изјашњава да ли је његово пољопривредно газдинство комерцијално породично пољопривредно газдинство које има право да користи субвенције или некомерцијално породично пољопривредно газдинство које не планира да користи субвенције. Регистрација новог пољопривредног газдинства се одвија током целе године, али се за коришћење подстицаја узима стање на дан 31. март текуће године

30. март 2015.