Данас је одржана седница Општинског већа којом је председавао председник општине Бабушница Саша СтаменковићЧланови већа усвојили су Закључак о стипендирању ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Бабушница. Средњошколци који од места боравка путују у школе у Бабушници на име превоза добијаће новчану помоћ у износу од 1.000 динара месечно, средњошколци који путују у школе на нивоу Пиротског округа добијаће висину накнаде у износу од 1.300 динара месечно, док ће ученици који путују у школе ван територије округа добијати накнаду од 1.600 динара месечно, и то за период од девет месеци. Право на новчану накнаду имају и ученици који похађају основну музичку, балетску или другу врсту школе за ученике са изузетним способностима и талентима. Стипендије за ученике који испуњавају услове исплаћиваће се за девет месеци у текућој години. Сви ученици који уписују први разред средње школе у 2015. години остварују право на стипендију за период од 1. септембра до 31. децембра  Студенти ће и ове године добијати новчану помоћ у износу од 6.000 динара месечно, за период од десет месеци, по истим критеријумима који су важили и прошле године. Такође је усвојен и закључак о стипендирању ученика који први пут уписују први разред гимназије и техничке школе, као и корисника Дома ученика у Бабушници.Закључком је предвиђено стипендирање свих ученика који упишу гимназију или техничку школу у износу од 3.000 динара на месечном нивоу. Свим ученицима гимназије и техничке школе који користе Дом ученика исплаћиваће се новчана средства у износу од 1.248 динара на месечном нивоу. Стипендије ће се исплаћивати месечно за десет месеци, почев од септембра текуће године. На данашњој седници усвојен је и предлог мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница.

Данас је на седници општинског већа усвојен правилник о критеријумима за остваривање на новчану помоћ за вантелесну оплодњу брачних парова који живе на територији општине Бабушница. Правилником су прецизирани критеријуми за остваривање права на новчану помоћ за  вантелесну оплодњу по којима брачни пар мора да има држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији општине Бабушница најмање годину дана пре подношењеа захтева.Брачни пар који се пријави за добијање новчане помоћи за вантелесну оплодњу мора да испуњава критеријуме које су прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију. Један од услова за добијање новчане помоћи је и да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 година живота.

Право на новчану помоћ за вантелесну оплодњу се може остварити највише за два покушаја у току године, а висина новчане помоћи износи 100 посто од прописане цене за покриће трошкова вантелесне оплодње. Захтев за доделу новчане помоћи се подноси општинском већу уз обавезну документацију и захтев мора бити потписан од стране оба партнера. О праву на новчану помоћ одлучује општинско веће општине Бабушница, на основу мишљења радне групе за утврђивање испуњености услова за новчану помоћ за вантелесну оплодњу у року од 30 дана,  од дана пријема захтева. Радну групу именоваће Општинско веће општине Бабушница на наредној седници.

Породиље у општини Бабушница имају право на новчану помоћ уколико она или њен брачни партнер имају пријављено пребивалиште на територији општине Бабушница најмање шест месеци пре рођења детета. За прво дете породиље које су у радном односу имају право на новчану помоћ у износу од 80.000 динара. Незапослене породиље за прво дете имају право на новчану помоћ у висини од 120.000 динара. За друго дете износ новчаних средства за породиљу која је у радном односу износи 90.000 динара, а за незапослену 130.000 динара. За треће и свако наредно дете, новчана помоћ за породиљу која је  у радном односу износи 100.000 динара, а за незапослену 150.000 динара.

Захтеви са потребном документацијом  за остваривање права на новчану накнаду за новорођено дете подносе се Општинској управи општине Бабушница. Такође, млади брачни парови који први пут закључе брак у текућој години оствариће право на једнократну помоћ у износу од 50.000 динара. Један од услова за добијање једнократне помоћи је и да брачни парови нису старији од 50 година, као и да пре закључења брака нису живели у ванбрачној заједници дуже од годину дана. Захтев за остваривање права за помоћ младим брачним паровима подноси се Општинској управи, а уз захтев се подноси извод из матичне књиге венчаних и родјених, као и уверење о месту пребивалишта које је издато од стране  МУП-а Србије.

25. март 2015.