ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: ГОРАН ИГЊАТОВИЋ