СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:РАДЕ МИНИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК